Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, UL. KOŚCIELNA 10-12, 57-220 ZIĘBICE DAG.II.2301.12.2020 Ziębice, dnia 19.10.2020r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Z uwagi na realizacje projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”, polegającemu na doposażeniu stanowisk pracy w podmiotach świadczących usługi w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią, Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach w ramach ...
Czytaj Dalej

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content