Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach jest przeznaczony dla osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych.

Nasz Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach przy ul. Kościelnej 10-12 działa na podstawie: art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku  w sprawie domów pomocy społecznej, statutu nadanego Uchwałą Nr VI/39/2019 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 marca 2019 roku, Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach wprowadzonego Uchwałą Nr 13/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 01 lutego 2019 roku oraz innych przepisów mających zastosowanie w działalności domu pomocy społecznej.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content