Nasz Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńczo – pielęgnacyjne i wspomagające wykonywane przez profesjonalny i doświadczony zespół pracowników. Pomoc i opieka nad Mieszkańcami sprawowana jest w sposób rzetelny, indywidualny, podmiotowy zgodnie z obowiązującymi standardami.

Usługi bytowe

Dom dysponuje 120 miejscami.

W domu znajduje się 57 pomieszczeń mieszkalnych.  Pokoje Mieszkańców wyposażone są w podstawowe sprzęty zgodnie ze standardem.

Łazienki i toalety znajdują się na korytarzach i są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z każdej przez nie więcej niż sześć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby. Łazienki i prysznice są koedukacyjne, ale zapewniające pełną intymność osób korzystających. Dodatkowo posiadamy dwie kąpielownie dla osób niesprawnych.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne świadczą w naszym domu opiekunowie, pielęgniarki i pokojowe.

Opiekunowie pomagają Mieszkańcom w czynnościach higieniczno-pielęgnacyjnych tj. pomoc przy toalecie porannej i wieczornej, pomoc przy kąpieli. Udzielają pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego tj. pomoc przy posiłkach, przy ubieraniu się i rozbieraniu. Ich zadaniem jest również podnoszenie sprawności i aktywizacja Mieszkańca oraz pomoc w wykonywaniu czynności gospodarczych, porządkowych i pomoc w robieniu zakupów. Sprawują opiekę podczas wizyt lekarskich, odwiedzają mieszkańców w szpitalu.

Pielęgniarki pracują całodobowo. Ich zadaniem jest rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych i zdrowotnych mieszkańca, umawianie wizyt do lekarza pierwszego kontaktu i lekarzy specjalistów, pobieranie materiałów do badań diagnostycznych, świadczenie zleceń wystawionych przez lekarza, tj. podawanie leków, wykonywanie iniekcji, zakładanie opatrunków, wykonywanie inhalacji oraz udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i nagłych zachorowaniach.

Mieszkańcy objęci są opieką medyczną przez lekarzy rodzinnych w przychodni zdrowia i mają zagwarantowaną dowolność wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w jednej z trzech spółek – Praktyka Lekarzy Rodzinnych, Polski Holding Medyczny lub BBS. Do osób leżących, chorych wzywani są lekarze na wizyty domowe. Na konsultacje do lekarzy specjalistów mieszkańcy dowożeni są samochodem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych i w tym czasie pozostają pod opieką opiekunów. Dodatkowo dom zapewnia usługi stacjonarne specjalistów tj. psychologa i psychiatry.

Pokojowe pomagają Mieszkańcom w czynnościach gospodarczych m.in. przesłaniu łóżka, wymianie pościeli, w utrzymaniu czystości i porządku w pokojach oraz w innych pomieszczeniach, z których korzystają Mieszkańcy.

Usługi wspomagające

Rehabilitacja i fizykoterapia

Nasi Mieszkańcy stacjonarnie korzystają z kompleksowej opieki rehabilitacyjnej mającej na celu utrzymanie lub przywrócenie utraconej sprawności.

Posiadamy:

  • salę gimnastyczną wyposażoną w drabinki, materace do ćwiczeń, rotory do ćwiczeń oporowych kończyn górnych i dolnych oraz rowerki stacjonarne;
  • salę rehabilitacyjną UGUL wyposażoną w kabinę ćwiczeń i zawieszeń, osprzęt do ćwiczeń (linki, podwieszki, pasy, ciężarki) i stół rehabilitacyjny;
    UGUL oznacza Uniwersalny Gabinet Usprawnienia Leczniczego, zestaw ten umożliwia wykonywanie ćwiczeń w odciążeniu i podwieszeniu. Kabina do ćwiczeń i zawieszeń przeznaczona jest do wykonywania ćwiczeń samo wspomagających oraz ćwiczeń czynnych z oporem, z zastosowaniem  systemów bloczkowo-ciężarkowych. Zestaw tych urządzeń stanowi kompleksowe stanowisko terapeutyczne przeznaczone dla usprawniania chorych ze schorzeniami narządu ruchu. Ćwiczenia rehabilitacyjne zleca lekarz fizykoterapii, a praktyczne ćwiczenia prowadzą specjaliści rehabilitacji ruchowej.
  • salę rehabilitacyjną (pracownię fizykoterapii), gdzie wspomagamy terapię ruchową wykonując różne zabiegi zlecone przez lekarza fizykoterapii tj. laser, pole magnetyczne, prądy, krioterapia, ultradźwięki, lampa Solux, lampa Bioptron.
  • pokój aktywizacji ruchowej – siłownię wyposażoną w profesjonalny sprzęt, min. bieżnię, Atlas do ćwiczeń, ławkę do ćwiczeń, wiosła.

Oferujemy naszym mieszkańcom ćwiczenia indywidualne i grupowe, prowadzimy usprawnianie ruchowe (pionizacja, nauka chodzenia).

Terapia zajęciowa

Celem terapii jest aktywizowanie i usprawnianie psychofizyczne mieszkańca. Instruktor terapii zajęciowej organizuje Mieszkańcom czas wolny, imprezy i spotkania okolicznościowe oraz wycieczki. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach i są dopasowane do możliwości i zainteresowań Mieszkańców. Oferta zajęć jest różnorodna i każdy może znaleźć coś dla siebie. Jedną z form terapii są zajęcia manualne umożliwiające zachowanie sprawności fizycznej pozwalającej na samodzielne wykonywanie prostych czynności dnia codziennego. Pod czujnym okiem psychologa i terapeuty zajęciowego prowadzone są również zajęcia, na których Mieszkańcy słuchają muzyki, oglądają filmy o tematyce relaksacyjnej oraz wykonują lekkie ćwiczenia rozluźniające. Dzieki temu mogą odpocząć, zrelaksować się i zdystansować do swoich problemów. Organizowane są również zajęcia plastyczne i muzyczno-wokalne. Dla tych, którzy lubią “poruszać głową”,  mamy  zajęcia z rozrywką  intelektualną.  Mieszkańcy,  którzy  lubią  czytać, mogą  skorzystać z punktu  bibliotecznego  znajdującego  się na terenie naszego Domu. Terapeuci dostarczają również książki do pokojów Mieszkańców.

W naszym Domu odbywają się imprezy okolicznościowe m.in. bal sylwestrowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora i pikniki. Są to zabawy taneczne połączone z konkursami i poczęstunkiem. Szczególnie celebrujemy święta tj. Boże Narodzenie i Wielkanoc.

W naszym Domu znajduje się także kaplica. W każdą niedzielę odprawiana jest tam Msza Święta. W pierwsze piątki miesiąca można wziąć udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu i przystąpić do sakramentu pokuty. Ściśle współpracują z nami księża z Parafii św. Jerzego.

Pracownicy socjalni

Pracownicy socjalni są pierwszymi osobami, które mają kontakt z przyszłymi Mieszkańcami, zapoznają nowych Mieszkańców z organizacją Domu oraz z innymi pracownikami i Mieszkańcami.

Wykonują pracę socjalną na rzecz Mieszkańca, m.in. zapewniając dostępność do informacji z zakresu praw i uprawnień, informując o możliwości zabezpieczenia środków finansowych na depozycie, pomagając w załatwieniu spraw osobistych i urzędowych, pomagając w załatwianiu spraw spadkowych i spraw związanych z pochówkiem. Pracownicy socjalni pomagają również w organizowaniu Rady Mieszkańców i uczestniczą w zebraniach, a przede wszystkim zawsze służą poradą.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content