REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020

TRYB BEZPRZETARGOWY OD 1000,01 ZŁ DO 70000,00 ZŁ DOT. ZADANIA NR 1/2020 NA „SPRZEDAŻ I MONTAŻ SYSTEMU WIDEOFONÓW ” KOMISJA PRZETARGOWA DZIAŁAJĄCA PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIĘBICACH W DNIU 16.03.2020 ROKU ZŁOŻYŁA ZAPYTANIE OFERTOWE DO : - FIRMY OCHRONA MIENIA I OSÓB PATROL II SPÓŁKA JAWNA STRZELIN KOMISJA UDZIELIŁA ZAMÓWIENIA FIRMIE OCHRONA MIENIA I ...

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU SPOWODOWANEMU PRZEZ COVID-19

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 DAG.II.2301.36.2020 Ziębice, dnia 18.12.2020r. OGŁOSZENIE z przeprowadzonego zapytania-sondażu rynku nr 36/2020 z dnia 14.12.2020 r. dotyczącego postępowania uzupełniającego na doposażenie stanowisk pracy w podmiotach świadczących usługi w środki ochrony indywidualnej i ...

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content