ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM

Grant nr COVID-19.02.01.41 jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT PN. „ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PERSONELOWI ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH I HOSPICJÓW NA CZAS COVID-19” umowa nr: COVID-19.02.01.41 Powiat Ząbkowicki - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach oraz Narodowy Fundusz ...

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki

Grant nr COVID.19.01.15 jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT PN. „ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PERSONELOWI ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH I HOSPICJÓW NA CZAS COVID-19” nr: COVID-19.19.01.15 Powiat Ząbkowicki / Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach oraz Narodowy Fundusz Zdrowia ...

Wsparcie dolnośląskich DPS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 PROJEKT PN. „WSPARCIE DOLNOŚLĄSKICH DPS” nr: DOPS/DFU/064 – 26/2020.COVID – 19/POWER Powiat Ząbkowicki / Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach realizuje projekt pn.: „Wsparcie Dolnośląskich DPS” nr: DPS/DFU/064-26/2020.COVID-19/POWER współfinansowanego przez Unię Europejską ...

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 PROJEKT PN. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU SPOWODOWANEMU PRZEZ COVID-19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20 Powiat Ząbkowicki / Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach realizuje projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20 współfinansowany ze ...

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content