Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 29/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach z dnia 25 maja 2018 roku powołany został Inspektor Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach.


Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Sławomir Kozieł, adres mailowy: iod@zabkowice-powiat.pl

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content