CELE STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie realizuje wskazany cel w szczególności poprzez:

 1. współpracę z:
  1. placówkami służby zdrowia;
  2. administracją samorządową i rządową;
  3. innymi instytucjami pomocy społecznej;
  4. organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną;
  5. kościołem katolickim i nie tylko;
 2. organizacją:
  1. imprez kulturalnych, krajoznawczych dla pensjonariuszy placówek pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych oraz osób w trudnej sytuacji życiowej;
  2. różnorodnych zajęć dla pensjonariuszy placówek pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych oraz osób w trudnej sytuacji życiowej;
  3. konferencji, szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje personelu placówek pomocy społecznej i wolontariuszy;
 3. prowadzenie:
  1. działalności charytatywnej;
  2. działalności gospodarczej w różnorodnych formach organizacyjnych umożliwiających zdobycie środków na realizację celów statutowych;
  3. wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pensjonariuszy placówek pomocy społecznej;
  4. świadczenie różnorodnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji życiowej i społecznej oraz pensjonariuszy placówek pomocy społecznej;
 4. pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i finansowych na realizację zadań Stowarzyszenia;
 5. inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

KONTAKT

„STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WYMAGAJĄCYCH POMOCY – ŻYCZLIWA DŁOŃ”
PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIĘBICACH

ADRES:

57-220 ZIĘBICE
uL. KOŚCIELNA 10-12
TEL. +48 74 819 13 93 wew. 37
e-mail:  k.zto@dpsziebice.pl

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE
Nr konta: 07 9588 0004 5500 7054 2000 0010

KRS: 0000333355

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content