Do kwoty 130000 PLN|

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, UL. KOŚCIELNA 10-12, 57-220 ZIĘBICE

DAG.II.2301.12.2020

Ziębice, dnia 19.10.2020r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Z uwagi na realizacje projektu pn„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”, polegającemu na doposażeniu stanowisk pracy w podmiotach świadczących usługi w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią, Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach w ramach wskazanego projektu, zgłasza zapotrzebowanie na dostawę przedmiotów określonych w załącznikach do zapytania ofertowego.

Podmioty zainteresowane współpracą, powinny zgłosić wolę wykonania dostawy w terminie do dnia 23.10.2020r. do godziny 14:00, składając na adres e-mailowy joanna.robak@onet.eu informacji o chęci wykonania tej dostawy.

Po upływie wskazanego terminu Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach przeprowadzi procedurę zapytania-sondażu rynku spośród zgłoszonych Wykonawców oraz innych znanych Zamawiającemu firm.

Odpowiedź na ogłoszenie stanowi jedynie informację o chęci otrzymania od zamawiającego zapytania o cenę. Nie stanowi zobowiązania do dostawy.

                                                                                I.            Opis przedmiotu zamówienia:

Doposażenie stanowisk pracy w podmiotach świadczących usługi w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią

                                                                              II.            Kontakt z Wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

Imię i nazwisko: Joanna Robak

Tel. 748191393 lub 748190984

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach – Janusz Sobol

22 grudnia 2020 | modyfikowany przez: dan

Załączniki

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content