Projekty unijne|

Grant nr COVID.19.01.15

jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT PN. „ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI PACJENTOM ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PERSONELOWI ZAKŁADÓW OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH I HOSPICJÓW NA CZAS COVID-19” nr: COVID-19.19.01.15

Powiat Ząbkowicki / Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach oraz Narodowy Fundusz Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu realizuje projekt pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” nr: COVID-19-19.19.01.15 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem wykorzystania grantu jest wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupy środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Dofinansowanie projektu: 63.780,98 PLN

Termin realizacji grantu: 01.05.2020r. – 31.12.2020r.

6 grudnia 2020 | modyfikowany przez: dan

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content