STRONA GŁÓWNA

 

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2018

1. Bilans

2. Rachunek_zyskow_i_strat_jednostki

3. Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki