STRONA GŁÓWNA

 

 

 

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 29/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach z dnia 25 maja 2018 roku powołany został Inspektor Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych nawiązywany będzie poprzez adres mailowy: iod@zabkowice-powiat.pl